Цената на избраната застраховка изцяло зависи от рисковете около вас

car insurance

Но как да сметнем точно колко внасяме за премийни погасителни вноски

Националният застрахователен пазар още се подобрява, като даже и в конкретни условия на икономическа криза се вижда бум на премийните приходи както в общото, също и при животозастраховането. Дали дори това значи, че финансовото образование на жителите в българия е увеличена? Реално е възможно и да е така. Истина е обаче, че много от българите си вземат полици единствено ако нямат друг избор. Ако карате без текуща Гражданска отговорност примерно, поемате риска не само за тежко нарушение, но в действителност и да ви отнемат книжката. Но ако наистина сте успели да убедите някоя банка да ви заеме кредит, можете спокойно да се простите с плановете си, ако наистина не направите застраховка на заложеният си апартамент, или доброто здраве и Вашите бъдещи приходи. Българите, които не са накарани от някаква подобна ситуация също изключително рядко прекрачват прага на застрахователен агент. Мнозина са тези, които през живота си нито веднъж не са си вземали застрахователна полица.

Много семейства са убедени, че, докато едва намират пари да изплатят главните си сметки, би било лукс да се замислят за различни разходи по застраховка на имуществото или здравето си. Само една от причините да чакат скъпи премийни вноски е, че те не са на “ти” с работата на дружествата за застраховане и методите за определяне на крайните цени. Като изготвя с Вас договор, един фактор става водещ за компанията – риска, които се поема. В някои случаи той може да е толкова голям, че да не можете да си вземете застраховка на каквато и да е цена. Като пример, ако Вие живеете в град, заплашен от много земетресения, е адски възможно абсолютно никой застраховател да не желае да покрие имуществото ви срещу тази реална опасност.

Погледнато от друга страна, ако компанията обмисли, че рискът, свързан с договора Ви е минимален, дължимите от вас премийни вноски може да са много ниски, че да си ги позволите лесно даже и с скромния си приход. Как точно застрахователите изчисляват риска при отделните продукти и услуги? Макар че са установени все повече специфични различия, има някои общи правила, до които се придържат членовете на сектора по света.

Разгледайте още: лев инс каско